โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ที่อยู่ 1753  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์  0-4421-4557
โทรสาร  0-4421-4440
เว็บไซต์  http://www.rajsima.ac.th


รายชื่อผู้ประสานงาน

1. ประสานงานฝ่ายการเงินและงบประมาณ นางสาวศิริรัตน์  อุปถัมภ์เกื้อกูล  รองผู้อำนวยการฯ  โทรศัพท์  081-6499142

2. ประสานงานฝ่ายวิชาการ  นายมาณพ  วงษ์คำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  โทรศัพท์  081-9764010

3. ประสานงานที่พักนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  นายสุพัฒน์   วายโศกา  โทรศัพท์ 085-6301547 , 085-6301568

4. ประสานงานเกี่ยวกับที่พักครู-อาจารย์ผู้ควบคุมทีม  นางโสภา  วงษ์คำ  โทรศัพท์ 086-2545431

5. ประสานงานเกี่ยวกับยานพาหนะ  นายสายันต์  ทองตัน  โทรศัพท์ 089-8492066

6. ประสานงานเกี่ยวกับการทัศนศึกษา  นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มสุเวช  โทรศัพท์ 081-9673959


Comments