ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2560...คลิก

โพสต์21 ส.ค. 2560 19:21โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2560 19:36 ]

ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560




หมายเหตุ
  • - นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถชำระเงินที่ห้องสอบในวันสอบได้เลย
  • - สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียม มีดังนี้ 
    • บัตรเข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
    • ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ  และปากกาลบคำผิด
  • - มีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อนายมาณพ  วงษ์คำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  081-9764010


Comments