การสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย1/2560

โพสต์27 ส.ค. 2560 07:30โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 07:34 ]
27 สิงหาคม 2560  ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดย นายมาณพ  วงษ์คำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะ เลขาฯ ศูนย์ฯ  จัดการสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  ค่าย1 ปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ 4 ศูนย์สอบ ได้แก่  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์  และโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์Comments