ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 พ.ย. 2561 22:21โดยนฤพล จันคำ

ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561
********************************************************

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบ สอวน. คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 ต.ค. 2561 06:09โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 06:16 ]ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าสอบ สอวน. คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตร...
1.คลิกเลือกศูนย์สอบ
2.คลิกเลือกชื่อตนเอง
3.คลิก "พิมพ์เกียรติบัตร" ด้านหลังชื่อ
4.กดปุ่ม Ctrl+P เพื่อสั่งพิมพ์
5.ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนตามความเหมาะสม


กำหนดการ+การเตรียมตัวเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 ก.ย. 2561 22:54โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 22:54 ]


กำหนดการ+การเตรียมตัวเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561********************************************************************

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

โพสต์18 ก.ย. 2561 21:45โดยนฤพล จันคำ


ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เพิ่มเติม
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
.....................................................................................................

ประกาศผลสอบคัดเลือก สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ก.ย. 2561 20:52โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 20:54 ]


ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

.....................................................................................................


ประกาศรายชื่อ+ห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ส.ค. 2561 01:38โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2561 22:00 ]


ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561หมายเหตุ สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียม

- สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- บัตรเข้าสอบหรือบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน
- ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ และปากกาลบคำผิดประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์28 มิ.ย. 2561 20:04โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2561 22:15 ]ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

**********************************************************
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ระเบียบการ...คลิก


ตรวจสอบรายชื่อและสถานะผู้สมัคร
- รายชื่อผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย...คลิก
รายชื่อผู้สมัครสมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล...คลิก
รายชื่อผู้สมัครสมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม...คลิก
รายชื่อผู้สมัครสมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร...คลิก

หมายเหตุ
- หมดเขตรับสมัครสอบแล้ว
- ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว แต่สถานะยัง "รอชำระค่าสมัคร" ให้ติดต่อ
   คุณครูโสภา วงษ์คำ โทร 086-2545431 โดยด่วน
- ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นายมาณพ วงษ์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  081-9764010
**********************************************************

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 2560

โพสต์30 มี.ค. 2561 01:23โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 01:26 ]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560

............................................................................


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน.ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 พ.ย. 2560 18:31โดยนฤพล จันคำ


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560
1-10 of 23