ถึงนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปี 2562

โพสต์19 ก.ย. 2562 06:53โดยNattapon Sonpanow
สวัสดีครับนักเรียนทุกคน

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 นี้ครับ และโพสต์นี้จะแจ้งรายละเอียดคร่าว ๆ และการเตรียมตัวทางวิชาการครับ

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ค่าย 1 แบ่งออกเป็น 5 วิชาหลัก ได้แก่ การพิสูจน์, พีชคณิต, ทฤษฎีจำนวน, เรขาคณิต และ คอมบินาทอริก ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะได้เรียนในค่ายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนก็สามารถมาเรียนรู้ที่ค่ายนี้ได้ครับ โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมที่จำเป็น คือ

1. ความรู้พื้นฐาน ซึ่งหมายถึงคณิตศาสตร์มัธยมต้นทั้งหมด และคณิตศาสตร์มัธยมปลายบางเรื่อง 
ที่จำเป็น ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ การแก้สมการ/อสมการ ความสัมพันธ์/ฟังก์ชัน
ที่ไม่ค่อยได้ใช้ ได้แก่ เรขาคณิตวิเคราะห์ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม ตรีโกณมิติ ซึ่งหากนักเรียนไม่คุ้นเคยหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามอาจารย์ในค่ายได้ครับ

2. ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์
นักเรียนควรมีทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ที่ดี ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์เชิงลึกในค่ายโอลิมปิกวิชาการครับ (สำคัญยิ่งกว่าความรู้อีกครับ เพราะแม้จะรู้สูตรกับทฤษฎีมาก ๆ ก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะแก้ปัญหาโจทย์ได้) วิธีพัฒนาทักษะจึงต้องเป็นการฝึกฝนทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีทักษะการแก้ปัญหาและมุมมองที่หลากหลายครับ

ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกันที่ค่ายตุลาคมครับ
ณัฐพล

ป.ล. มีเอกสารคร่าว ๆ เรื่อง Trigonometry กับ สูตรที่จำเป็น แนบอยู่ท้ายโพสต์นี้ สำหรับนักเรียนที่สนใจครับ
Ċ
Nattapon Sonpanow,
19 ก.ย. 2562 06:53
ć
Nattapon Sonpanow,
19 ก.ย. 2562 06:53
Ċ
Nattapon Sonpanow,
19 ก.ย. 2562 06:53
Comments