โจทย์คณิต จากพี่โช

ปี '62 Problem 4

โพสต์16 ก.พ. 2563 08:36โดยNattapon Sonpanow   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2563 23:33 ]

โจทย์ฉบับที่ 4 (ฉบับสุดท้าย) มาแล้วดังลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

นักเรียนสามารถส่งวิธีทำได้ที่อีเมลครูณพ rs_nop@live.com (ถ่ายภาพแล้วแนบในอีเมล) ครับ

Hint:

ปี '62 Problem 3

โพสต์20 ม.ค. 2563 00:13โดยNattapon Sonpanow   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 23:37 ]

โจทย์ฉบับที่ 3 มาแล้วครับ ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

นักเรียนสามารถส่งวิธีทำได้ที่อีเมลครูณพ rs_nop@live.com (ถ่ายภาพแล้วแนบในอีเมล) ครับ

Hint:

ปี '62 Problem 2

โพสต์20 ธ.ค. 2562 09:41โดยNattapon Sonpanow   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2563 10:37 ]

โจทย์ฉบับที่ 2 มาแล้วครับ ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

นักเรียนสามารถส่งวิธีทำได้ที่อีเมลครูณพ rs_nop@live.com (ถ่ายภาพแล้วแนบในอีเมล) ครับ

Hint ฉบับที่ 2:

ปี '62 Problem 1

โพสต์22 พ.ย. 2562 00:34โดยNattapon Sonpanow   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2562 02:10 ]

สวัสดีครับ

ในปีนี้พี่จะโพสต์โจทย์บนเว็บไซต์นี้ เดือนละประมาณ 6 ข้อ ซึ่งฉบับที่ 1 อยู่ในลิงก์นี้ครับ

นักเรียนสามารถส่งวิธีทำได้ที่อีเมลครูณพ rs_nop@live.com (ถายภาพแล้วแนบในอีเมล) ครับ

อย่างที่พี่เน้นเสมอครับว่าทักษะการแก้ปัญหาโจทย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับ
หวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้ทบทวน ฝึกฝน และพัฒนาตนเองต่อไปครับ

ณัฐพล

Hint ฉบับที่ 1:

ถึงนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปี 2562

โพสต์19 ก.ย. 2562 06:53โดยNattapon Sonpanow

สวัสดีครับนักเรียนทุกคน

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 นี้ครับ และโพสต์นี้จะแจ้งรายละเอียดคร่าว ๆ และการเตรียมตัวทางวิชาการครับ

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ค่าย 1 แบ่งออกเป็น 5 วิชาหลัก ได้แก่ การพิสูจน์, พีชคณิต, ทฤษฎีจำนวน, เรขาคณิต และ คอมบินาทอริก ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะได้เรียนในค่ายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนก็สามารถมาเรียนรู้ที่ค่ายนี้ได้ครับ โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมที่จำเป็น คือ

1. ความรู้พื้นฐาน ซึ่งหมายถึงคณิตศาสตร์มัธยมต้นทั้งหมด และคณิตศาสตร์มัธยมปลายบางเรื่อง 
ที่จำเป็น ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ การแก้สมการ/อสมการ ความสัมพันธ์/ฟังก์ชัน
ที่ไม่ค่อยได้ใช้ ได้แก่ เรขาคณิตวิเคราะห์ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม ตรีโกณมิติ ซึ่งหากนักเรียนไม่คุ้นเคยหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามอาจารย์ในค่ายได้ครับ

2. ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์
นักเรียนควรมีทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ที่ดี ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์เชิงลึกในค่ายโอลิมปิกวิชาการครับ (สำคัญยิ่งกว่าความรู้อีกครับ เพราะแม้จะรู้สูตรกับทฤษฎีมาก ๆ ก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะแก้ปัญหาโจทย์ได้) วิธีพัฒนาทักษะจึงต้องเป็นการฝึกฝนทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีทักษะการแก้ปัญหาและมุมมองที่หลากหลายครับ

ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกันที่ค่ายตุลาคมครับ
ณัฐพล

ป.ล. มีเอกสารคร่าว ๆ เรื่อง Trigonometry กับ สูตรที่จำเป็น แนบอยู่ท้ายโพสต์นี้ สำหรับนักเรียนที่สนใจครับ

ปี '61 Problem 4

โพสต์16 ก.พ. 2562 02:40โดยNattapon Sonpanow

โจทย์ปัญหาฉบับที่ 4 (ฉบับสุดท้าย) อยู่ในลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
นักเรียนสามารถเขียนวิธีทำส่งได้ที่อีเมลครูณพ rs_nop@live.com (ถ่ายเป็นภาพแนบในอีเมล) ได้เช่นเคยครับ

ปี '61 Problem 3

โพสต์16 ม.ค. 2562 09:54โดยNattapon Sonpanow   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 06:02 ]

โจทย์ปัญหาฉบับที่ 3 อยู่ในลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
นักเรียนสามารถส่งวิธีทำได้ที่อีเมลครูณพ rs_nop@live.com (ถ่ายเป็นภาพแนบในอีเมล) ครับ
. . .
Hint อยู่ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ครับ

ปี '61 Problem 2

โพสต์16 ธ.ค. 2561 02:07โดยNattapon Sonpanow

ฉบับที่ 2 มาแล้วครับ อยู่ในลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
นักเรียนสามารถส่งวิธีทำได้ที่อีเมลครูมาณพ rs_nop@live.com (ถ่ายเป็นภาพแนบในอีเมล) ครับ

ปี '61 Problem 1

โพสต์16 พ.ย. 2561 02:50โดยNattapon Sonpanow

สวัสดีครับ

ในปีนี้ พี่โชจะโพสต์โจทย์ให้เดือนละประมาณ 6 ข้อครับ ซึ่งฉบับแรกอยู่ในลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
นักเรียนสามารถส่งวิธีทำได้ที่อีเมลครูณพ rs_nop@live.com (ถ่ายภาพแล้วแนบในอีเมล) ครับ

นักเรียนควรมีการทบทวนและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าค่ายต่อไปครับ
พี่จะย้ำกับนักเรียนเสมอว่า ในวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์สำคัญที่สุดครับ
หวังว่าการให้โจทย์กับนักเรียนจะกระตุ้นให้เด็ก ๆ ทราบแนวทางการพัฒนาตนเองต่อไปครับ

ณัฐพล

ถึงนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปี 2561

โพสต์13 ก.ย. 2561 06:23โดยNattapon Sonpanow

สวัสดีครับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ในเดือนตุลาคม 2561 นี้ครับ อย่าลืมตอบกลับการเข้าค่ายภายในวันจันทร์ที่ 17 กันยายนนี้นะครับ

สำหรับ สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 1 มีการเรียนการสอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ การพิสูจน์, พีชคณิต, ทฤษฎีจำนวน, เรขาคณิต, คอมบินาทอริก ครับ เนื่อหาและรายละเอียดหลายส่วนที่นักเรียนอาจยังไม่เคยเรียนมาก่อนก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันที่ค่ายนี้ได้ครับ แต่นักเรียนจะต้องมีความพร้อมที่จำเป็น คือ

1. ความรู้พื้นฐาน
คือ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ทั้งหมด และ ม.ปลาย บางเรื่อง ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ การแก้สมการ/อสมการ ความสัมพันธ์/ฟังก์ชัน
ส่วนบางเรื่องที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น เรขาคณิตวิเคราะห์ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม ตรีโกณมิติ หากนักเรียนรู้ล่วงหน้ามาบ้างก็จะดีครับ แต่ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนสามารถปรึกษาอาจารย์ในค่ายได้ครับ

2. ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์
นักเรียนควรมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงลึกในค่ายโอลิมปิกวิชาการครับ นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ เพราะการมีทักษะและมุมมองที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญมาก และดีกว่าการรู้จักสูตรและทำได้แค่ตามตัวอย่างครับ

ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกันที่ค่าย 1 ตุลาคมนี้ครับ
ณัฐพล

ป.ล. มีเอกสารคร่าว ๆ เรื่อง Trigonometry กับ สูตรที่จำเป็น แนบอยู่ท้ายโพสต์นี้ สำหรับนักเรียนทุกคนที่สนใจครับ

1-10 of 24

Comments