Начало


          Що е физика?

   Физиката  е наука за основните закони на природата .   Тя  изучава  движение , сили , материали , топлина , вълни и радиоактивност .

   Като най-фундаменталната наука , нейните принципи са в основата на други клонове на науката . Тъй като основните закони на физиката са просто изразени в математически уравнения , затова познанията по математика са  важни. Физиката  има приложения в другите науки , както и множество практически приложения във всички аспекти на ежедневния ни живот .

 Най-добрият начин да научиш нещо, е да го правиш!