Giá tốt nhất

Hướng dẫn sử dụng báo giá tự động của quyhoach.vn:

- Bước 1: Tải về bảng tính phù hợp với tính chất đồ án dưới đây.

- Bước 2: Nhập quy mô dự án (khoảng 2 đến 3 tham số) để có báo giá theo định mức 05/2017/TT-BXD gửi cho Chủ đầu tư. Đây là bảng Excel tự động hóa tính giá quy hoạch tốt nhất hiện nay, được cung cấp miễn phí.

- Bước 3: Nhập yêu cầu dịch vụ trong bảng Excel để nhận được báo giá của quyhoach.vn gửi cho bạn.

Với các yêu cầu dịch vụ không có trong các bảng tính dưới đây, hoặc cần hướng dẫn thêm về việc sử dụng bảng tính giá, hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi./.

ċ
01_2013_TT-BXD.rar
(734k)
Manager quyhoach.vn,
22:30, 4 thg 6, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
02:46, 5 thg 6, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
02:46, 5 thg 6, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
01:10, 10 thg 7, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
02:47, 5 thg 6, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
01:18, 30 thg 6, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
02:47, 5 thg 6, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
02:47, 5 thg 6, 2017
Ĉ
Manager quyhoach.vn,
02:47, 5 thg 6, 2017