Những chuyên gia chính

Giám đốc điều hành- Mr. Tùng P.T.: Chuyên gia về hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thạc sĩ khoa học từ Đại học Twente (Hà Lan); hơn 15 năm kinh nghiệm.

Phó giám đốc điều hành- Mr. Sang B.Q.Chuyên gia về thiết kế đô thị; Kiến trúc sư từ Đại học Xây dựng Hà Nội; hơn 15 năm kinh nghiệm.

Tư vấn trưởng- Mr. Luân H.C.Chuyên gia về quy hoạch đô thị; Thạc sĩ khoa học từ Đại học Twente (Hà Lan); hơn 15 năm kinh nghiệm.English e-CityMap Wikimapia Mail | Drive | Pháp_quy | Lịch