Công nghệ tự động hóa hàng đầu mang đến giá trị cao nhất về chất lượng và thời gian

Chúng tôi hiện đã được cấp quyền khai thác giải pháp công nghệ 'GIS+Plan' về tự động hóa thiết kế trong quy hoạch đô thị. Trong đó, mọi bộ môn quy hoạch được tích hợp và đồng bộ hóa một cách toàn diện với mức độ tự động hóa cao nhất. 
Bản quyền giải pháp công nghệ này thuộc về Phòng công nghệ GIS+Plan, đã được xác nhận quyền tác giả Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam./.
Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các video giới thiệu về giải pháp GIS+Plan trong thời gian sắp tới (hãy xem dưới chế độ full HD):