Công nghệ tự động hóa hàng đầu mang đến giá trị cao nhất về chất lượng và thời gian

Quyhoach.vn hiện được cấp quyền khai thác giải pháp công nghệ GP về tự động hóa thiết kế trong quy hoạch đô thị. 
Trong đó, tất cả các bộ môn thiết kế quy hoạch được tích hợp và đồng bộ hóa một cách toàn diện với mức độ tự động hóa cao nhất./.
GP là nền tảng xây dựng 'đô thị ảo' trên bản đồ số: Trong đó tất cả các bộ môn quy hoạch đều được đồng bộ: phân tích hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị và môi trường chiến lược...
GP trợ giúp tự động hóa: tính toán phân tích và thiết kế kỹ thuật, vẽ thiết kế, xuất bản hồ sơ dưới nhiều định dạng (GIS/CAD/Excel)./.