DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* THÔNG TIN VIỄN THÔNG: LÀM THẾ NÀO?

đăng 23:13, 13 thg 9, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 22:52, 25 thg 9, 2015 ]
Lời dẫn: Là một phần của đồ án quy hoạch đô thị, nhưng chẳng thấy Bộ Xây dựng hướng dẫn bộ môn này. Quyhoach.vn trân trọng giới thiệu với cộng đồng một số tài liệu và cách tham khảo để áp dụng vào đồ án quy hoạch.

Theo nghị định 37/2010/NĐ-CP về Quy hoạch đô thị, quy hoạch thông tin liên lạc gồm hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch, ngoại vi và di động. Tìm mỏi mắt trên google theo mấy từ khóa này, thì khó tìm thấy tài liệu liên quan.
Đến nghị định 44/2015/NĐ-CP về Quy hoạch xây dựng, vấn đề có vẻ rõ hơn: cần phải quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trong đồ án quy hoạch xây dựng.
Nếu vậy, tài liệu tham khảo sẽ bao gồm:

quyhoach.vn


Ċ
Manager quyhoach.vn,
23:47, 24 thg 9, 2015
ĉ
Manager quyhoach.vn,
23:15, 13 thg 9, 2015