DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* THOÁT NƯỚC MẶT: HỒ ĐIỀU HÒA TRONG BẢNG THỦY LỰC GIS+PLAN

đăng 19:45, 24 thg 12, 2015 bởi quyhoach GISPlan   [ cập nhật 19:18, 9 thg 2, 2016 bởi Manager quyhoach.vn ]
Lời dẫn: Làm thế nào để nhập số liệu về tính toán thoát nước mặt trong bảng thủy lực khi có hồ điều hòa? Dưới đây là hướng dẫn cho người sử dụng phần mềm GIS+Plan.

I. Lý thuyết:
Xem mục 4.2.15 của TCVN 7957:2008.
II. Thực hành: 
1. Số liệu cần:
- FC (m2): cộng dồn {[Diện tích lưu vực- F] x [Hệ số dòng chảy- C]} tại đầu ra cửa xả vào hồ
- Qtl (l/s): lưu lượng thủy lực tại đầu ra cửa xả vào hồ
- S (m2): diện tích hồ điều hòa.
- h (m): chiều cao mực nước điều hòa.
- a (lần): tỉ lệ lưu lượng được điều tiết chảy vào tuyển cống sau hồ
2. Tính toán:
- Từ a, tra k theo bảng 7 của TCVN 7957:2008
- Chọn tất cả các cống dẫn nước từ hồ điều hòa đến cửa xả cuối; cộng thêm số liệu a*FC vào cột [Cộng dồn lưu vực (hiệu dụng)] cho các cống đã chọn
- Tính thời gian vào cống đầu dẫn từ hồ: t (phút)=(S*h)/(k*Qtl)/60; nhập vào cột [Thời gian trước] cho cống đó 
3. Tiếp tục chạy bảng thủy lực như bình thường
./.
Thủy Văn Lực