DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* SỬ DỤNG ĐẤT: KÍCH THƯỚC 'CHAMFER' ĐƯỜNG ĐỎ?

đăng 16:57, 6 thg 12, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 17:15, 7 thg 12, 2015 ]
Lời dẫn: Rất đơn giản với AutoCAD, nhưng kích thước là bao nhiêu, và căn cứ trên quy định nào? Nhiều người đã đặt câu hỏi này trên các diễn đàn mạng.

Lược khảo quy định:
 • (1): Quy chuẩn xây dựng theo 04/2008/QĐ-BXD chỉ đề cập bán kính cong bó vỉa (mục 4.3.2-3.a), không nói đến vạt góc đường đỏ tại giao lộ.
 • (2): Quy chuẩn thiết kế nút giao đường bộ (ngành giao thông, quên số rồi, google sẽ ra) thì nêu cách tính toán quá phức tạp đối với 'quy hoạch sư': tốc độ đường vào giao lộ, tầm nhìn...; nói chung là khó 'thực hành'.
 • (3): Văn bản gần nhất còn quy định vạt góc là 682/BXD-CSXD (bảng 7.11.1), trong đó kích thước vạt góc từ 2 đến 20m phụ thuộc vào góc giao của hai đường vào giao lộ. Tuy nhiên do không quan tâm đến yếu tố hình học khác của đường như chiều rộng vỉa hè, bán kính bó vỉa, nên nhiều khi bó vỉa giao lộ 'chui' cả vào trong đường đỏ sau khi chamfer theo kích thước của (3).
Đề xuất giải pháp
Để giải quyết vấn đề trên, Phòng công nghệ GIS+Plan đã đề xuất ứng dụng công thức sau tính kích thước vạt góc, là sự kết hợp giữa (1), (3) và yếu tố 'mỹ học' nhằm khắc phục nhược điểm của (3):
 • (4): [Kích thước vạt tối thiểu]=  (((R-V1)/TAN((A/180*PI)/2))+ ((V1-V2)/SIN(A/180*PI)))- SQRT(((R-V1*k/100)*(R-V1*k/100))-((R-V1)*(R-V1))). Trong đó:
  • R (m): bán kính bó vỉa
  • A (độ): góc giao của 2 đường
  • V1 (m): chiều rộng vỉa hè lớn
  • V2 (m): chiều rộng vỉa hè nhỏ
  • PI: 3.1415926
  • k: tỉ lệ % chiều rộng vỉa hè tối thiểu tại điểm vạt góc (ví dụ: 80, 90, 100)
Khi ứng dụng, nếu kích thước vạt góc theo (3) nhỏ hơn theo (4) thì phải chọn >= (4) nhằm đảm bảo đường cong bó vỉa không 'chui' vào đường đỏ.
Do công thức không 'tính nhẩm' được nên Phòng Công nghệ GIS+Plan có đính kèm bảng tính Excel cuối bài.
Tại GIS+Plan, công thức này đã được ứng dụng trong việc tự động hóa dựng hình giao lộ trên toàn đồ án quy hoạch.
Phòng Công nghệ GIS+Plan


Ĉ
Manager quyhoach.vn,
17:13, 7 thg 12, 2015