PHỐI CẢNH QUY HOẠCH: VẼ TAY

đăng 22:34, 10 thg 1, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 22:57, 11 thg 1, 2016 ]
Lời dẫn: Đáng ra môn này sinh viên quy hoạch phải được học trong trường mới đúng. Video do Circle Line Art School phát hành.

Phối cảnh đường phố 1 điểm tụ:

Phối cảnh chim bay 1 điểm tụ:

Phối cảnh đô thị 1 điểm tụ:


Phối cảnh đô thị 2 điểm tụ:

Phối cảnh đô thị 3 điểm tụ: