DIỄN ĐÀN‎ > ‎

LUẬT "HÀNH" (nghề) KIẾN TRÚC SƯ CHĂNG?

đăng 06:47, 3 thg 9, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 21:33, 11 thg 1, 2016 ]
Lời dẫn: Cảm ơn các lão thành đã bức xúc cho anh em KTS. Nhưng lợi chưa thấy đâu đã thấy một đống chướng ngại vật rồi: lý lịch tư pháp, khám sức khỏe, chứng chỉ nghề... Có thể chưa hiểu hết thâm ý lão thành nên tạm thời có mấy phản biện vui, hy vọng được mở mang tầm mắt.

* Bài viết được gửi từ caoluanha@gmail.com

1. CÁCH ĐẶT VẤN ĐỀ LÀ "CÓ VẤN ĐỀ"
Các bất cập luật định giải quyết là:
- Bất bình đẳng giữa KTS nước ngoài và trong nước
+ Bình luận: Một bất bình đẳng to nhất là giữa tổ chức hành nghề được Nhà nước bảo hộ (Viện, Trung tâm tư vấn trực thuộc các cơ quan quản lý nhà nước) với các công ty tư vấn độc lập thì không thấy đề cập.
- Quyền tác giả chưa rõ ràng:
+ Bình luận: Vụ này thì KTS tuy quan tâm nhưng vẫn ít hơn nhiều so với "Quyền lấy được tiền"
- Thiếu sự quản lý về trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp
+ Bình luận: Sản phẩm kiến trúc là tổng hợp kiến trúc và kỹ thuật, tại sao KTS bị "soi" mà kỹ sư phối hợp không bị. Kỹ thuật mà sai thì sản phẩm kiến trúc cũng hỏng nặng. Về chất lượng chuyên môn thì nhà nước đã đầy thủ tục thẩm tra, kiểm soát... sao cần đến dự thảo luật này. Thái độ dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp thì để thị trường tự đánh giá và sàng lọc.
- Thiết kế phí thấp:
+ Bình luận: Cái này thì dự thảo luật chịu.
- Cho phép hành nghề ở nước ngoài:
+ Bình luận: Cái này OK, nhưng KTS Việt Nam đủ trình độ hành nghề ở nước ngoài thực chất chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ, chưa phải mối quan tâm lớn trước mắt.
- Và rất nhiều nước có luật tương tự?
+ Bình luận: Cái này không liên quan.
2. TƯ DUY THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP Ở ĐÂU?
Dự thảo luật không "chịu" nhìn nhận kiến trúc sẽ là một dịch vụ bị chi phối như bao dịch vụ khác bởi quy luật kinh tế thị trường: thân chủ muốn thuê ai, trả bao nhiêu là luật của thân chủ. Vì vậy, việc của Nhà nước là tạo môi trường bình đẳng để các công ty tư vấn (chứ không phải KTS) cạnh tranh. Phải ép các Viện, trung tâm tư vấn "không nghiên cứu" thuộc nhà nước phải chuyển sang mô hình công ty cho bình đẳng. Công ty thuê KTS nào là việc của công ty. Công ty có uy tín sẽ tồn tại và KTS trong đó mới có đất dụng võ. Có môi trường cạnh tranh bình đẳng thì đừng quan tâm đến việc phân biệt KTS trong và ngoài nước nữa trong quá trình hội nhập.
3. SAO NHÀ NƯỚC LẠI PHẢI QUẢN KTS CHẶT ĐẾN MỨC NÀY?
Để giải quyết các bất cập dự kiến (xem mục 1), dự thảo luật dự kiến tuần tự như sau:
- Gom tất cả KTS vào Đoàn KTS Việt Nam.
- Các KTS muốn hành nghề sẽ phải (có vẻ giống mô hình Đoàn Luật sư):
+ Tốt nghiệp KTS, cử nhân kiến trúc;
+ Gia nhập Đoàn KTS;
+ Tập sự, và phải được Đoàn KTS công nhận kết quả tập sự;
+ Định kỳ được tái đào tạo, có chứng chỉ thì mới được tiếp tục hành nghề;
+ Mỗi lần xin chứng chỉ cần khá nhiều giấy tờ đấy: sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khỏe (tại sao lại cần?, vẽ lại giống lái xe nhỉ), lý lịch tư pháp (vụ này vui, giống đi lao động ở nước ngoài), chứng chỉ nghề, xác nhận hoàn thành tập sự...
Nếu đối chiếu tất cả các thủ tục này với tư duy thị trường và hội nhập thì có vẻ thừa, ngoại trừ việc bắt bí các KTS nước ngoài.
4. ĐỀ XUẤT
Cái cần quan tâm là nên hình thành một dạng "Hiệp hội các công ty tư vấn xây dựng" để hợp tác phát triển, bảo vệ quyền lợi các công ty trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế, và đấu tranh với các thân chủ. Nếu vậy, KTS sẽ hưởng lợi nhiều hơn là việc thành lập "Đoàn KTS Việt Nam"./.


Ċ
Manager quyhoach.vn,
06:49, 3 thg 9, 2015