DIỄN ĐÀN‎ > ‎

KHÁI TOÁN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ: SAO NHIỀU THẾ?

đăng 15:22, 1 thg 1, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 05:09, 3 thg 1, 2016 ]
Lời dẫn: Hầu như hội nghị quy hoạch nào cũng có ý kiến của ngành Kế hoạch- Đầu tư và Tài chính: "Nhiều tiền quá; ngân sách không kham được; cần xem lại tính khả thi". Đối đáp thế nào đây?

1. Thực sự thì có nhiều không?
Không nhiều, nếu tính đúng căn cứ trên quy mô theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Dưới đây là số liệu tham khảo:
a. Đối với quy hoạch chi tiết, phân khu
Suất đầu tư chỉ riêng xây dựng hạ tầng và GPMB cho khu vực quy hoạch mới (trên đất nông nghiệp) sẽ là khoảng 10 tỷ đồng/ha tại đô thị loại III trở xuống. Như vậy nếu diện tích quy hoạch mới là 10ha thì kinh phí tối thiểu để xây dựng hạ tầng khung sẽ là 100 tỷ đồng (không gồm bất cứ công trình hạ tầng xã hội nào). Về lý thuyết, đây là số tiền ngân sách phải bỏ ra. Để giảm chi từ ngân sách, chỉ có 2 khả năng: kêu gọi đầu tư xã hội hóa (ngày nay đang được khuyến khích), hoặc xin ngân sách cấp trên (ngày càng khó).
b. Đối với quy hoạch chung
Nếu tổng dân số mới tăng lên bao nhiêu thì tổng diện tích đô thị phát triển mới tăng lên tương ứng. Ví dụ: dân số hiện trạng 1 vạn, dân số quy hoạch 2 vạn:
- Diện tích quy hoạch mới: 120 (m2/người- tùy đô thị) × 10000 (người) × 90%  (trừ đi dân số mới sẽ cư trú trong khu vực chỉnh trang)= 108 ha.
- Áp dụng mục a, kinh phí xây dựng hạ tầng khung tối thiểu là 1080 tỷ đồng.
c. Vậy thì...
Nếu bạn không tính vượt quá số liệu trên quá nhiều, thì khả năng tính sai là không cao.
2. Lỗi tại ai mà nhiều thế?
Tại quy mô theo nhiệm vụ được duyệt, đặc biệt là trong trường hợp quy hoạch chung. Quy mô đô thị theo quy hoạch chung thường dẫn theo quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch vùng lại dẫn theo quy hoạch vùng lãnh thổ... Tuy nhiên, người làm và duyệt quy hoạch vùng lại thường coi thường vấn đề dự báo dân số đô thị (có khi nghĩ là việc của quy hoạch chung chăng?) nên rất hay đưa ra các con số 'trên trời', không căn cứ trên các vấn đề động lực (công nghiệp, dịch vụ) và hiện trạng dân số khu vực.
Vì vậy, người làm quy hoạch chung có trách nhiệm thì nên tính lại và kéo dãn thời gian của chu kỳ tăng dân số, vừa đảm bảo tuân thủ quy hoạch vùng về 'tầm nhìn', vừa làm giảm số liệu kinh phí đầu tư để nghe 'khả thi' hơn.

3. Trả lời câu hỏi "Sao nhiều thế?" như thế nào?
- Nếu chấp nhận quy mô tính toán đề xuất theo nhiệm vụ (diện tích, dân số) thì kinh phí đầu tư hạ tầng khung đã được tính đúng, đã đối chiếu với Suất đầu tư do Bộ XD công bố. Thay đổi giải pháp kỹ thuật hầu như ít ảnh hưởng đến số liệu này.
- Quy mô đầu tư đối với quy hoạch đô thị, khác với kinh phí dự án, trên thực tế nên được xem là tầm nhìn về nhu cầu đầu tư, có tiền đến đâu sẽ xây đến đấy. Không nên vì hạn chế của kinh tế trước mắt mà hủy bỏ tầm nhìn dài hạn, vì chi phí sửa chữa đô thị đã quy hoạch từ quy mô 'nhỏ' sang 'lớn' thường đắt gấp nhiều lần xây mới, đặc biệt về GPMB.
- Kinh phí này sẽ giảm nếu địa phương có biện pháp tốt để huy động vốn từ các nguồn khác: xã hội hóa, ngân sách 'cấp trên'...; hoặc phân kỳ đầu tư với từng nhóm dự án khác nhau. Ví dụ: đường 4 làn xe thì trước mắt chỉ làm 2 làn xe, còn lại để lưu không. Và đây sẽ là nội dung của Chương trình phát triển đô thị sau khi quy hoạch được phê duyệt./.
quyhoach.vn