DIỄN ĐÀN‎ > ‎

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011-2015

đăng 21:01, 31 thg 12, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 04:16, 1 thg 1, 2017 ]
Lời dẫn: Một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc lập Đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch, với các số liệu thống kê trên bình diện quốc gia.

Nguồn dẫn: http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=B%C3%A1o-c%C3%A1o-hi%E1%BB%87n-tr%E1%BA%A1ng-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-qu%E1%BB%91c-gia-giai-%C4%91o%E1%BA%A1n-2011---2015-42030


Một số số liệu tham khảo về chất thải rắn:
- CTR công nghiệp: 134-300 tấn/ ha cho thuê/ năm, tuỳ loại hình công nghiệp, 20-30% là CTNH.
- CTR y tế: chỉ tiêu/ giường bệnh tương đương chỉ tiêu/ dân cư, 20-25% là CTNH
...
quyhoach.vn