DIỄN ĐÀN‎ > ‎

GIS CHO THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ: TÍNH KHẢ THI? (KỲ 5)

đăng 21:45, 3 thg 9, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 20:07, 24 thg 9, 2015 ]

Lời dẫn: Nhà quy hoạch chắc chắn đã nghe rằng GIS (hệ thống thông tin địa lý) rất hay trong quy hoạch đô thị. Nhưng ứng dụng GIS vào thiết kế quy hoạch đô thị một cách thực sự thì như thế nào? Hãy tham khảo ý kiến các chuyên gia qua các kỳ các khau. Kỳ cuối sẽ đăng vào khoảng 15/10/2015.

Kỳ 5: Trên cơ sở nền tảng GIS cho quy hoạch đô thị tại bình diện quốc gia (xem các kỳ trước), hãy xem các Viện quy hoạch xây dựng địa phương đang nghiên cứu gì về GIS? Có lẽ trước mắt cũng chỉ hướng đến quản lý quy hoạch.


Xem Kỳ 1Kỳ 2Kỳ 3Kỳ 4Kỳ 5Kỳ 6Kỳ 7


CÁC VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG ỨNG DỤNG GIS NHƯ THẾ NÀO?
Nghệ An
Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn TP.Vinh".
Việc nghiên cứu triển khai Đề tài nhằm mục đích xây dựng chuẩn dữ liệu để quản lý thông tin Quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, sản phẩm của đề tài là kho dữ liệu bản đồ số phục vụ công tác thống kê và cung cấp thông tin nhanh chóng để giúp cho công tác Quy hoạch xây dựng, Phần mềm quản lý Quy hoạch xây dựng để quản lý và khai thác kho dữ liệu quy hoạch một cách tốt nhất. Điều này tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng công khai thông tin quy hoạch trên WEBSITE của UBND Tỉnh, để người dân cũng như các đơn vị lập quy hoạch, các cấp quản lý luôn nắm bắt được các thông tin công khai trong các đồ án Quy hoạch.

Hà Nội
Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.
Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và hỗ trợ phát triển công nghệ IVT.
Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, quản lý chỉ giới đường đỏ phục vụ công tác tham mưu giúp UBND Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực quản lý Quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô; hỗ trợ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn Thành phố.
Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Xây dựng phần mềm ứng dụng, bao gồm: Quản lý, cung cấp chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng ứng dụng GIS; Quản lý và cung cấp CSDL số; Quản lý kho lưu trữ hồ sơ và quản lý mượn trả hồ sơ; Quản lý quy hoạch ứng dụng GIS; Quản lý điều hành và luân chuyển hồ sơ quy hoạch và phần mềm lấy ý kiến đóng góp của người dân về đồ án quy hoạch; Triển khai hệ thống và đào tạo hướng dẫn sử dụng; Xây dựng cơ chế vận hành và khai thác hệ thống.
Trang thiết bị: Đầu tư hệ thống máy chủ: 01 máy chủ ứng dụng và 02 máy chủ dữ liệu, 01 máy chủ firewall; Đầu tư hệ thống hỗ trợ lưu trữ và an toàn thông tin (SAN); Thiết bị KVM sử dụng chung cho các server; 01 máy scan khổ A0, 14 máy scan A4 đặc dụng; Đầu tư thiết bị phụ trợ khác.
Tổng mức đầu tư (tạm tính): 19.671 triệu đồng. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

Thừa Thiên- Huế
Ngày 22/10/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5550/UBND-XD về việc ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.
Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng thực hiện quy định của UBND tỉnh liên quan sử dụng bản đồ nền GISHue để lập các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành trong quá trình thẩm định, thẩm tra các đồ án, dự án cũng như hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh. Đồng thời, Sở chỉ đạo các bộ phận trực thuộc Sở tích cực nghiên cứu, ứng dụng GIS trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch triển khai công tác cập nhật cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2013.  Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuyên ngành xây dựng trên nền GISHue trước 30/11/2013. Sớm hoàn thành công tác khớp nối các đồ án quy hoạch và có kế hoạch chuyển đổi  sang nền GIS; báo cáo UBND tỉnh trước 10/11/2013.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông sớm công bố danh mục 121 lớp dữ liệu; hướng dẫn các quy chuẩn chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ dạng Autocad sang cơ sở dữ liệu GIS (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 313/TB-UBND ngày 08/10/2013); Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về sử dụng nền địa hình trong công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 30/11/2013.
* Nguồn dẫn:

Thanh Hóa
Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa: đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ và phần mềm quản lý Quy hoạch xây dựng tỉnh Thanh Hóa” do Phó Viện trưởng Nguyễn Huy Văn làm chủ nhiệm.

Các địa phương khác
Ứng dụng: như trên, tập trung vào quản lý. Nhìn chung không có dấu hiệu của ứng dụng cho thiết kế quy hoạch.

quyhoach.vn (tổng hợp)