DIỄN ĐÀN‎ > ‎

GIS CHO THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ: TÍNH KHẢ THI? (KỲ 4)

đăng 23:42, 2 thg 9, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 20:05, 24 thg 9, 2015 ]
Lời dẫn: Nhà quy hoạch chắc chắn đã nghe rằng GIS (hệ thống thông tin địa lý) rất hay trong quy hoạch đô thị. Nhưng ứng dụng GIS vào thiết kế quy hoạch đô thị một cách thực sự thì như thế nào? Hãy tham khảo ý kiến các chuyên gia qua các kỳ các khau. Kỳ cuối sẽ đăng vào khoảng 15/10/2015.
Kỳ 4: Thế còn các công ty tin học Việt Nam đang làm gì vào năm 2015? Có vẻ như chỉ nhắm đến công tác quản lý quy hoạch đô thị.
Xem bài: https://sites.google.com/a/quyhoach.vn/vietnamese/chia_se/gischothietkequyhoachdhothitinhkhathiky4

Xem Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7

SẢN PHẨM GIS CHO QUY HOẠCH CỦA CÁC CÔNG TY TIN HỌC VIỆT NAM
Hài Hòa
Trong chiến lược, Hài Hòa tuyên bố: "Phát triển và triển khai các ứng dụng GIS, GIS 3D trong quản lý qui hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng, môi trường". Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chỉ có 2 sản phẩm đã nổi danh từ lâu là Nova TDN cho thiết kế đường, và HS cho san nền trên nền AutoCAD. Do hướng tới bước thiết kế thi công và dự án nên các sản phẩm này có vẻ phức tạp hơn mức cần thiết cho quy hoạch đô thị.
* Nguồn dẫn: www.harmonysoft.com.vn

CIC (Công ty CP Tin học Xây dựng)
"MAPPRO là một giải pháp phần mềm nhằm xây dựng các hệ thống phục vụ cho các công tác quản lý quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật với ứng dụng các công nghệ xử lý bản đồ và GIS với các nghiệp vụ, chức năng quản lý thực tiễn."
* Nguồn dẫn: http://www.cic.com.vn/san-pham/mappro-phan-mem-quan-ly-quy-hoach-va-ha-tang-ky-thuat-do-thi

EKGIS
Tên tuổi mới, nhưng rất triển vọng với công tác quản lý quy hoạch: "Một cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng được số hóa và GIS hóa sẽ là một tiền đề quan trọng để ứng dụng CNTT nói chung và công nghệ GIS nói riêng vào lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Việc số hóa hồ sơ quy hoạch giúp cho việc tiếp cận, tra cứu hồ sơ quy hoạch được dễ dàng thuận tiện hơn, tránh bị hư hỏng hoặc mất mát hồ sơ quy hoạch giấy. Việc GIS hóa dữ liệu quy hoạch giúp cho thông tin quy hoạch cung cấp cho các ngành khác có thể được sử dụng ngay mà không phải qua xử lý và là điều kiện tiên quyết trong việc ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý, theo dõi thực hiện quy hoạch."
* Nguồn dẫn: http://ekgis.com.vn/linh-vuc-phuc-vu/quan-ly-nha-nuoc/quy-hoach-xay-dung-do-thi-nong-thon/

Các công ty GIS khác
Có lẽ có rất nhiều mối quan tâm khác nên GIS cho quy hoạch đô thị chỉ là lĩnh vực có quan tâm hơn là sản phẩm cụ thể.

quyhoach.vn (tổng hợp)

P/s: Kỳ tới, hãy xem các viện quy hoạch xây dựng khác (ngoài VIUP) đang làm gì.