DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* GIS-2-CAD: XUẤT BẢN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ GIS

đăng 20:16, 7 thg 12, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ cập nhật 02:04, 21 thg 12, 2015 bởi quyhoach GISPlan ]

Lời dẫn: Quy trình xuất bản dành cho các đối tác đã được chuyển giao công nghệ GIS+Plan. Tuy nhiên do chỉ sử dụng các công cụ cơ bản của AutoCAD MAP và ArcGIS (không cần lập trình bổ sung) nên bất kỳ ai cũng có thể áp dụng quy trình này.

Xem bài: https://sites.google.com/a/quyhoach.vn/vietnamese/chia_se/gis-cadxuatbanquyhoachsudungdhat1.    Hatch sử dụng đất

ArcGIS 10.1:

-       [Sử dụng đất] >> Data> Export Data: sdd.shp

AutoCAD Map 2014:

-       File >> New >> Select Template >> !coviciso_sdd_2015 >> Open

-       Map Drafting >> Import / Export >> Import >> sdd.shp >> OK >>

o   Tắt Import polygons as closed polylines

o   Drawing Layer >> Layer Mapping >> Use data for layer name >> SDD

o   Data >> Attribute data >> Create Object Data >> sdd >>

§  Select Field >> Object Data Mapping >> sdd>> OK

§  OK

o   OK

-       File >> Save >> Save Drawing As >> sdd_data1.dwg >> Save

-    File >> Close

-       File >> New Icon

-       Command >> Mesurement >> 0

-       Command >> MP >> ON

-       Task Pane >> Map Explorer >> Drawings >> Attach >> sdd_data1.dwg >> Add >> OK

-       Map Data and Analysis >> Thematic Mapping >> O (Objects) >> Object Thematic Mapping >>

o   Option >> Load >>

§  File to load >> sdd…_hatch.htm (chọn tỉ lệ phù hợp) >> Load

§  Thematic Expression >> Data >> Define >> sdd >> Layer >> OK (nếu là nền cho bản vẽ hạ tầng, chọn Layer2 thay cho Layer)

o   Process

-       File >> Save >> Save Drawing As >> sdd_hatch.dwg >> Save

2.    Đường bao giai đoạn quy hoạch

AutoCAD Map 2014:

-       File >> New >> Select Template >> !coviciso_sdd_2015 >> Open

-       Map Drafting >> Import / Export >> Import >> sdd.shp >> OK >>

o   Chọn Import polygons as closed polylines

o   Drawing Layer >> Layer Mapping >> Use data for layer name >> SDD

o   Data >> Attribute data >> Create Object Data >> sdd >>

§  Select Field >> Object Data Mapping >> GD >> OK

§  OK

o   OK

-       File >> Save >> Save Drawing As >> sdd_data2.dwg >> Save

-       File >> New >> Select Template >> Open

-       Command >> Mesurement >> 0

-       Command >> MP >> ON

-       Task Pane >> Map Explorer >> Drawings >> Attach >> sdd_data2.dwg >> Add >> OK

-       Map Data and Analysis >> Thematic Mapping >> O (Objects) >> Object Thematic Mapping >>

o   Option >> Load >>

§  File to load >> sdd1000_bound.htm >> Load

§  Thematic Expression >> Data >> Define >> sdd >> GD >> OK

o   Process

oĐộ rộng nét mặc định là cho tỉ lệ 1/1000. Tùy tỉ lệ bản vẽ quy hoạch, hiệu chỉnh lại độ rộng thích hợp cho các giai đoạn.

o   GD 0: 0.2

o   GD 1: 1

o   GD 2: 0.8

-       File >> Save >> Save Drawing As >> sdd_bound.dwg >> Save

3.    Vòng tròn sử dụng đất

AutoCAD Map 2014:

-       File >> New >> Select Template >> !coviciso_sdd_2015 >> Open

-       Map Drafting >> Import / Export >> Import >> CHI_TIET_SU_DUNG_DAT.shp >> OK >>

o   Points >> Point Mapping >> Get block name from data >> BLOCKNAME >> Chọn Get attribute values from fields >> OK

o   OK

-       Kích thước vòng tròn mặc định là cho tỉ lệ 1/1000. Tùy tỉ lệ bản vẽ quy hoạch, hiệu chỉnh lại kích thước thích hợp

  File >> Save >> Save Drawing As >> sdd_vongtron.dwg >> Save

Phòng công nghệ GIS+Plan