DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* GIS-2-CAD: GIẢN LƯỢC POLYLINE THÀNH ARC

đăng 19:43, 8 thg 12, 2015 bởi quyhoach GISPlan   [ đã cập nhật 19:57, 8 thg 12, 2015 ]
Lời dẫn: Khi xuất bản polyline từ GIS sang CAD, đối tượng đường cong thường bị chia nhỏ thành các đoạn thẳng ngắn liên tiếp. Để phục hồi lại đối tượng đường cong, hãy áp dụng quy trình thao tác sau.

1- Các đường cong bị chia nhỏ thành các đoạn thẳng ngắn liên tiếp sau khi được import từ GIS vào CAD.
2- Để phục hồi lại các đường cong, sử dụng lệnh sau:
AutoCAD Map 2014:
  • Map Drafting >> Tools >> Drawing cleanup >>
    • Select Objects >> Chọn đối tượng >> Next
    • Cleanup Actions >> Chọn giống bảng sau >> Next

    • Cleanup Methods >> Finish
3. Kết quả:
Các đường cong đã được phục hồi như hình sau:
 
So sánh với lúc đầu (hình dưới) để thấy sự khác biệt
4. Chú ý:
Mọi lệnh 'biến hình' đều có sai số, nhưng sai số thường nhỏ, có thể chấp nhận được (khoảng 0.02 units)./.

quyhoach.vn