DIỄN ĐÀN‎ > ‎

...MÔ HÌNH ĐÔ THỊ ĐIỂN HÌNH: MẬT ĐỘ ĐƯỜNG

đăng 03:10, 31 thg 12, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 19:25, 11 thg 1, 2016 ]
Lời dẫn: 04/2008/QĐ-BXD có đề cập. Nhưng quy chuẩn có thực sự logic? Và những biến thể về mật độ khi tỉ lệ quy hoạch khác nhau sẽ như thế nào? Hãy cùng xem lại vấn đề thông qua nghiên cứu mô hình đô thị điển hình.

1. Phương pháp nghiên cứu
a. Mô hình đô thị điển hình là gì?
Là bản đồ về thành phố giả tưởng:
  • Đô thị 4 cấp Thành phố- 4 quận- 32 phường (đơn vị ở)- 128 nhóm ở
  • Khung giao thông dạng bàn cờ, với 7 cấp đường cơ bản từ trục chính đô thị đến đường nội bộ. Kích thước ô lưới giao thông điển hình và chiều rộng đường tối thiểu tuân thủ quy chuẩn quốc gia
  • Cấu trúc và các thành phần đô thị (các loại đất chủ yếu) tuân thủ nguyên lý được nêu trong quy chuẩn quốc gia về vị trí, diện tích/ tỉ lệ
  • Không có ý nghĩa là điển hình về tổ chức không gian; chỉ có ý nghĩa về thành phần đất trong đô thị
b. Khai thác mô hình
Sẽ được tuỳ biến về mức độ chi tiết để nghiên cứu các vấn đề quy hoạch đô thị khác nhau: tỉ lệ đất xây dựng, mật độ hạ tầng kỹ thuật, khái toán... có ý nghĩa dự báo trong đồ án quy hoạch mà quy chuẩn không đề cập (hoặc chưa chính xác?).
2. Kết quả nghiên cứu về mật độ đường
... Đang biên tập ...

caoluanha@gmail.com