DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* ĐMC: BÀI GIẢNG

đăng 02:32, 22 thg 9, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 05:52, 26 thg 9, 2015 ]
Lời dẫn: Đây là môn rất tù mù trong quy hoạch, và rất ít tài liệu về thực hành. Tuy tài liệu dưới đây (download ở cuối bài) dựa trên văn bản pháp quy cũ, nhưng vẫn có thể tham khảo và áp dụng cho phù hợp với văn bản pháp quy mới về Đánh giá môi trường chiến lược.
ć
Manager quyhoach.vn,
02:32, 22 thg 9, 2015