DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* CẮM MỐC: TẠM TÍNH SỐ MỐC QUY HOẠCH

đăng 19:34, 2 thg 10, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 21:17, 5 thg 10, 2015 ]
Lời dẫn: Trong giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch, cần có khái toán cắm mốc quy hoạch. Nhưng chưa có quy hoạch thì làm sao biết được phải cắm bao nhiêu mốc?
Bài được gửi từ caoluanha@gmail.com

1. Số mốc tim đường:
[Số mốc tim đường] = ( SQRT ( [Diện tích quy hoạch (ha)] / [Diện tích ô phố (ha)] ) + 1 ) ^ 2
  • Diện tích ô phố tùy kích thước ô phố theo tỉ lệ quy hoạch:
    • 1/10000: 300 m * 500 m = 15 ha
    • 1/5000:   250 m * 300 m =  7.5 ha
    • 1/2000:   150 m * 250 m = 3.75 ha
    • 1/500:     100 m * 150 m = 1.5 ha
Riêng đối với trường hợp QHCT 1/500, kích thước ô phố có thể giảm (ví dụ: 50 m x 150 m đối với khu biệt thự ) dẫn tới số mốc tim đường sẽ tăng lên.

2. Số mốc ranh giới:
[Số mốc ranh giới] = (SQRT ( [Số mốc tim đường] ) - 1) * 4

3. Số mốc đường đỏ:
a. Phương án thấp:
[Số mốc đường đỏ] = [Số mốc tim đường] * 4
(Giao điểm của các đường đỏ tại ngã tư không tính đến vát góc phố)
b. Phương án cao:
[Số mốc đường đỏ] = [Số mốc tim đường] * 8
(Giao điểm của các đường đỏ tại ngã tư tính đến vát góc phố)

4. Tính dự toán cắm mốc:
a. Phương án cao:
Tính đủ dự toán cho số mốc [1], [2], [3a]
Thường áp dụng cho trường hợp QHCT 1/500 để triển khai dự án ngay và không bị hạn chế kinh phí.
b. Phương án trung bình:
Tính dự toán cho số mốc [1], [2] và [3b]
Có thể áp dụng cho tỉ lệ 1/2000 và 1/500 để chuẩn bị triển khai dự án.
c. Phương án thấp:
Chỉ tính dự toán cho số mốc [3b].
Có thể áp dụng cho các tỉ lệ quy hoạch 1/2000 và 1/500 để quản lý quy hoạch cho khu vực chỉnh trang, hoặc khu vực chưa có dự án.
d. Phương án rất thấp:
Chí tính dự toán cho [1].
Có thể áp dụng cho các đồ án quy hoạch chung, chưa cụ thể hóa ngay bằng các quy hoạch phân khu hoặc chi tiết, có ý nghĩa xác định khu vực của nút giao thông.

5. Chú ý:
- Phương pháp này được lập cho các ranh giới quy hoạch điển hình là hình chữ nhật với tỉ lệ kích thước khoảng từ 3/5 đến 2/3. Khi ranh giới quy hoạch có hình khác, phải có kinh nghiệm và 'nhạy cảm' để điều chỉnh tăng hoặc giảm từ số liệu trên.
- Khi tính toán phải làm tròn số mốc