DIỄN ĐÀN‎ > ‎

NHÂN 2/9: KTS. QUY HOẠCH?

đăng 22:56, 27 thg 8, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 21:34, 11 thg 1, 2016 ]
Lời dẫn: Hơi giống KTS quy hoạch.

* Bài được gửi bởi caoluanha@gmail.com

Hãy nghe "KTS" này thuyết trình:
- thiên thời (mưa, gió, nắng…), địa lợi (địa chất, sông hồ…) và nhân hoà (lợi ích của nhân dân, của Chính phủ…)
- được cả về kinh tế, mỹ quan và quốc phòng
- xây dựng phải có quy hoạch, đồng bộ, làm từng bước và chú ý cả nội và ngoại thành
- nhiều cây xanh, đường phải thẳng, có đường trung tâm buôn bán, hệ thống cống ngầm phải đảm bảo vệ sinh, hệ thống đường xe điện, xe lửa phải bố trí sao cho phù hợp
- đồng bộ (đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện…), tránh cản trở sự đi lại của nhân dân
- phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi và phải thực hiện nhanh-nhiều-tốt-rẻ
Về việc chuyển Thủ đô sang phía Vĩnh Yên:
- "Thôi thì bây giờ chú cứ sang bên ấy, còn Bác ở lại bên này nhé!" ./.