DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* AUTOCAD: MẤT MENU?

đăng 17:22, 9 thg 12, 2015 bởi quyhoach GISPlan   [ đã cập nhật 17:41, 9 thg 12, 2015 ]
Khi làm việc với các lệnh quá 'nặng', AutoCAD có thể mất bị mất menu. Khi đó, bạn chỉ có thể ra lệnh từ dòng Command. Đừng cài lại CAD. Hãy thực hiện lệnh sau:
Command >> filedia >> 1
quyhoach.vn