DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* AUTOCADMAP CHO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ (Kỳ 4)

đăng 01:17, 5 thg 2, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 08:02, 6 thg 4, 2016 ]
Lời dẫn: Trong Kỳ 3, đối tượng Mpol đã được giới thiệu, là thay thế cho Hatch trong quy hoạch sử dụng đất. Trong kỳ này, cách tự động tạo Mpol hàng trên toàn bộ bản vẽ sử dụng đất sẽ được giới thiệu. Các bạn sẽ không cần phải vất vả làm việc để Hatch từng lô sử dụng đất như cách thông thường.
Xem bài: https://sites.google.com/a/quyhoach.vn/vietnamese/chia_se/autocadmapchoquyhoachdhothiky4


Tự động tạo Mpol trên toàn bộ bản vẽ

Dữ liệu đầu vào

Tải vể ChiaLoSuDungDat.dwg ở cuối bài.
ChiaLoSuDungDat là tệp có các nét vẽ các nét chia lô sử dụng đất đang đặt trên lớp 'O' (trên thực tế có thể ở trên nhiều lớp khác nhau).

Bắt đầu thực hành

Thực hiện theo video ở cuối bài ở chế độ fullHD (hơn 5 phút). Để bạn có thể tập trung, video sẽ không có âm thanh (nhưng có thể gây buồn ngủ).

Thuyết minh thực hành

 1. Bật Task Pane>> Map Explorer như sau:
  1. Command: MP>> On; chọn Map Explorer trên Task Pane
  2. Ý nghĩa: Map Explorer nên thường xuyên bật khi sử dụng CadMap.
 2. Chọn tất cả các nét chia lô, chuyển sang lớp ChiaLoSuDungDat
 3. Phá tất cả các nét thành Line và Arc bằng lệnh Explode. Hãy kiểm tra bằng cách chọn đối tượng sau khi phá, và xem kiểu đối tượng trong Properties
 4. Làm sạch bản vẽ bằng lệnh Drawing Cleanup như sau:
  1. Map Drafting>> Tools>> Drawing Cleanup>>
   1. Select Objects>> (chọn tất cả các đối tượng thuộc lớp ChiaLoSuDungDat để làm sạch)
    1. Select All
    2. Layers: ChiaLoSuDungDat
    3. Next>>
   2. Cleanup Actions>> (các thao tác làm sạch, Tolerance là sai số làm sạch)
    1. Delete Duplicates: Xóa các đối tượng trùng nhau, cách nhau nhỏ hơn [Tolerance]
    2. Erase Short Objects: Xóa các đối tượng độc lập ngắn hơn [Tolerance]
    3. Break Crossing Objects: Các đoạn giao nhau sẽ được chia cắt thành các đối tượng độc lập tại giao điểm
    4. Extend Undershoots: Các đoạn hụt dưới [Tolerance] sẽ được kéo dài tới đối tượng gần nhất
    5. Apparent Intersection: Tạo giao điểm cho các đoạn hụt quá gần nhau dưới [Tolerance]
    6. Snap Clustered Nodes: Hợp nhất các giao điểm quá gần nhau dưới [Tolerance] thành 1 giao điểm duy nhất
    7. Dissolve Pseudo Nodes: Ghép các đối tượng liên tiếp có điểm cuối trùng nhau thành polyline duy nhất
    8. Erase Dangling Objetcs: Xóa các đoạn thừa quá ngắn dưới [Tolerance]
    9. Simplify Objects: Các polyline có nhứng đoạn thẳng ngắn dưới [Tolerance] sẽ được lược bỏ bớt điểm
    10. Zero Length Objects: Xóa các đối tượng chỉ là 1 điểm
    11. Next>>
   3. Cleanup Methods>> (cách thức làm sạch: hiểu chỉnh đối tượng gốc, và biến tất cả thành polyline)
    1. Modify original objects (hiệu chỉnh đối tượng gốc)
    2. Line to Polyline; Arc to Polyline; 3D Polyline to Polyline; Circle to Polyline (biến tất cả thành polyline)
    3. Finish
 5. Thực hiện lại lệnh Drawing Cleanup nhiều lần cho đến khi 3 thông số Modified Objects, Deleted Objects, Created Objects phía trên dòng Command không còn thay đổi nữa, có nghĩa là bạn không còn có thể làm sạch hơn nữa. Do đã thiết lập trước các tham số từ lần chạy lệnh đầu tiên, nên bạn chỉ cần chọn Finish sau khi hiện hộp thoại cho các lần chạy lệnh tiếp theo.
 6. Tạo Topology lần 1 để kiểm tra tính khép kín của toàn bộ các nét vẽ chia lô: kiểm soát các đoạn chưa khép kín quá dài như sau:
  1. Map Data Analysis>> Topology>> Create>>
   1. Topology Type>>
    1. Polygon (cần khép kín để tạo miền kín)
    2. Next>>
   2. Select Links>>
    1. Select All
    2. Layers: ChiaLoSuDungDat
   3. Error Markers>>
    1. Highlight errors: hiển thị các nét lỗi bằng màu đỏ
   4. Finish>> hiện bảng báo lỗi >> Close
  2. Các nét lỗi sẽ được hiển thị với màu đỏ, kéo dài các nét hụt bằng lệnh Extend.
  3. Sau khi sửa xong các nét dài, xóa hiển thị lỗi màu đỏ bằng lệnh Command: Regen
 7. Các nét thừa quá ngắn phải được xóa, tuy nhiên khi nó quá nhỏ thì không dễ phát hiện, phải tạo Topology lần nữa để phát hiện các lỗi thừa quá ngắn. Trước khi tạo Topology lần nữa, thực hiện làm sạch bản vẽ bằng lệnh Drawing Cleanup cho để khi 'không thể sạch hơn' như đã hướng dẫn. Các lỗi này vần còn tồn tại do khoảng cách lỗi lớn hơn cả sai số đã đặt [Tolerance] trong lệnh Drawing Cleanup.
 8. Tạo Topology lần 2 để kiểm tra tính khép kín của toàn bộ các nét vẽ chia lô: kiểm soát các đoạn thừa quá ngắn như sau:
  1. Map Data Analysis>> Topology Create>> (bỏ qua Topology Type và Select Links vì đã thiết lập tham số từ lần chạy trước)
   1. Error Markers>>
    1. Mark errors with block: hiển thị 2 đầu đoạn lỗi bằng block
   2. Finish >>  hiện bảng báo lỗi >> Close
 9. Tìm các đoạn được dánh dẫu lỗi, xóa đoạn quá ngắn và block đánh dấu lỗi.
 10. Lại làm sạch bản vẽ bằng lệnh Drawing Cleanup cho để khi 'không thể sạch hơn' như đã hướng dẫn. Thực hiện lại lệnh Topology lần cuối, chỉ cần chọn Finish, bỏ qua chọn tham số. Lần này hy vọng sẽ không còn hiển thị bảng báo lỗi. Việc hoàn thành tạo Topology sẽ có biểu hiện như sau:
  1. Giữa các miền kín xuất hiện điểm tâm, còn gọi là Centroid (sẽ được sử dụng trong bài tập tiếp theo)
  2. Task pane>> Topology>> Untitled1
 11. Tạo Mpol cho tất cả các lô quy hoạch như sau:
  1. Map Data Analysis>> Topology>> Convert Topology to Polygons>>
   1. Name: Untitled1
   2. Layer: MpolSuDungDat
   3. OK>> Tất cả các Mpol cho các lô sử dụng đất đã được tạo trong lớp MpolSuDungDat
 12. Chọn tất cả các Mpol, chọn lại màu cho đường bao của tất cả các Mpol để nhìn rõ hơn trong Properties>> General>> Color
 13. Bạn đã có thể hiểu chỉnh hiển thị của từng Mpol như đã được hướng dẫn tại Kỳ 3.
Bài học kết thúc./.
Chú ý:
 • Bài này tuy dài, nhưng chỉ mất hơn 5 phút thực hành theo video.
 • Các lệnh Drawing Cleanup và Topology>> Create là rất quan trọng của CadMap, cần thực hành thành thạo, sẽ còn thường xuyên gặp lại ở các bài tiếp theo. Chính vì vậy, sau khi thực hành với tệp mẫu, hãy thực hành với tệp của riêng bạn để phát hiện thêm vấn đề, trao đổi với giảng viên trên FB nếu gặp trục trặc.
 • Lý thuyết về Topology: tạm thời đừng quá quan tâm, sẽ giải thích sau.
 • Về giới hạn quy mô đồ án quy hoạch: các giảng viên thông báo đã từng thực hiện với đồ án đủ loại quy mô, đến cả hàng chục nghìn ha mà chưa từng gặp vấn đề 'treo máy', kể cả với các máy tính 'đồ cổ' cách đây chục năm.
 • Bài học tiếp theo: Thể hiện quy hoạch sử dụng đất với Hatch Partern.
quyhoach.vn


ċ
Manager quyhoach.vn,
07:55, 12 thg 2, 2016