DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* AUTOCADMAP CHO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ (Kỳ 3)

đăng 20:07, 22 thg 1, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 01:19, 5 thg 2, 2016 ]
MPOLYGON
Lời dẫn: Các quy định về thể hiện sử dụng đất trong 21/2005/QĐ-BXD được xây dựng trên cơ sở lênh Hatch. Tuy lệnh Hatch ngày nay đã tiến hóa rất nhiều, nhưng MPOLYGON (gọi tắt là Mpol) mới là đối tượng miền kín cơ bản của CadMap. Vẽ sử dụng đất với Mpol, bạn sẽ có khả năng tự động hóa vượt trội, có thể trên phạm vi toàn bộ đồ án; ví dụ như: tạo đối tượng miền kín, ghi vòng tròn sử dụng đất, trao đổi dữ liệu với phần mềm GIS khác...


1. Tạo MPOLYGON

Command: MPOLYGON; có 2 tùy chọn sau:
 • Tạo Mpol từ Polyline (gọi tắt là Pline) đóng kín có sẵn: 
  • Enter (tương đương với chọn Select Objects) >> chọn một hoặc nhiều Pline kín >> Enter >> sẽ tạo ra Mpol có thể có dạng đơn giản hoặc phức tạp như dưới đây:
 • Hoặc vẽ Mpol gần tương tự như vẽ Pline kín.

2. Bảng Properties của Mpol

Chọn Mpol >> Ctrl 1 >> Hiện bảng thuộc tính của Mpol:
 • Chỉnh sửa các thuộc tính tương tự như đối với Hatch
 • Khác với Hatch, Mpol có thêm thuộc tính chu vi (Total Perimeter)

3. Biên tập Mpol

MAPMPEDIT

Command: MAPMPEDIT
Các tùy chọn của lệnh này gần như của lệnh PEDIT để biên tập Pline.

Chọn Mpol và 'kéo' đỉnh và cạnh

Tương tự như đối với Pline hoặc Hatch.

Chia cắt Mpol

Command: MPSPILT
 • Đối tượng chia cắt:
  • >> D >> Vẽ đường để chia cắt, cách vẽ tương tự như với Pline, kết thúc vẽ đường bằng Enter
  • >> S >> Chọn đối tượng Pline (hoặc Line, Arc...) có sẵn để chia cắt
 • Giữ lại đối tượng gốc hay không:
  • >> N >> Không giữ đối tượng gốc
  • >> Y >> Giữ cả đối tượng gốc và đối tượng sau khi chia cắt

4. Tái tạo đường biên của Mpol

Đối tượng Mpol có thể mất Pline đường biên vào thời điểm nào đó. Để tái tạo đường biên, sử dụng lệnh EXPLODE để phá Mpol, ta sẽ có các đường bao là các Pline kín.
Chú ý: Một trong các cách sửa Mpol phổ biến là: Explode để lấy đường biên, chỉnh sửa đường biên (Pline kín), và tạo lại Mpol bằng lệnh MPOL

5. Bật/ tắt Partern

Command: FILL:
 • >> ON >> REGEN: bật hiển thị ký hiệu miền
 • >> OFF >> REGEN: tắt hiển thị ký hiệu miền. Khác với Hatch, đường bao Mpol vẫn sẽ hiện sau khi FILL>>OFF

6. Mpol hơn kém Hatch chỗ nào?

Với Mpol, lệnh TRIM không có tác dụng. Tuy nhiên Mpol lại có thể chia cắt bởi lệnh MPSPLIT

Kết thúc bài học ./.

quyhoach.vn

P.s:
 • Hiểu rõ Pline và Hatch trước khi thực hành về Mpol.
 • Nếu chỉ để thể hiện bản vẽ thông thường, bạn có thể không cần Mpol. Bạn chỉ cần Mpol nếu muốn tự động hóa bản vẽ sử dụng đất.