DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* AUTOCADMAP CHO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ (Kỳ 2)

đăng 22:13, 15 thg 1, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 20:10, 22 thg 1, 2016 ]
Quick View
Lời dẫn: Trong bài này, nội dung chính là về lệnh Quick View. Quick View sẽ cho phép chồng nhiều file dwg độc lập lên nhau để tham khảo trong quá trình vẽ quy hoạch. Tất nhiên, yêu cầu đầu tiên để chồng được lên nhau là các tệp dwg đã phải cùng hệ tọa độ. Đây là thay thế rất tốt cho lệnh Xref, do sử dụng lệnh Quick View sẽ có tốc độ đọc bản vẽ nhanh hơn. 

A. Chuẩn bị

Tải về 2 tệp dwg ở cuối bài (QuyHoachSuDungDat và DiaHinh500), đặt vào trong thư mục D:\ThucHanhCadMap\B2_QuickView\

B. Mục đích

QuyHoachSuDungDat sẽ được gắn thêm DiaHinh500 để xem và tham khảo bằng lệnh QuickView.

C. Thực hành

1. Gắn (Attach) DiaHinh500 với QuyHoachSuDungDat

1.1. Mở  QuyHoachSuDungDat

1.2. Hiện Task Pane

Nếu chưa có Task Pane trên màn hình thì hiện như sau: Command: mp >> on 

1.3. Gắn tệp (Attach)

Task Pane >> Drawings >>Right Click (chuột phải) >> Attach >> Select drawings to attach:
 • Look in >> (D=D:). Tuy nhiên, lần đầu chạy CadMap sẽ chưa thấy ổ D. Để thấy ổ D:
  • Select drawings to attach >>  >> Driver Alias Administration
   • Driver Alias: D
   • Actual Path: d:
   • Add >> Close >> Select drawings to attach
 • DiaHinh500 >> Add >> OK.
DiaHinh500 đã được gắn vào tệp QuyHoachSuDungDat. Kết quả được báo trên màn hình như sau:
Nếu lưu QuyHoachSuDungDat vào thời điểm này, thì lần tiếp theo mở tệp, DiaHinh500 vẫn được gắn vào tệp QuyHoachSuDungDat. Thao tác Attach này rất quan trọng, sẽ còn được nhắc lại ở nhiều bài tập khác.

2. Quick View

Task Pane >> Drawings >>DiaHinh500 >> Right Click >> QuickView: Nền hiện trạng DiaHinh500 đã hiên ra trên bản vẽ QuyHoachSuDungDat.
Nếu bạn không muốn xem nền DiaHinh500 nữa: Command: regen
Chức năng một số lệnh khác cùng menu với QuickView:
 • Zoom Extents: Zoom màn hình về khu vực của tệp mới được gắn vào (DiaHinh500).
 • Detach: Cắt bỏ liên kết với DiaHinh500 (ngược với lệnh Attach).
 • Deactivate: Ngắt liên kết gắn tạm thời. Khi đó, DiaHinh500 sẽ hiển thị mờ đi trong Task Pane. Lệnh Quick View sẽ ngừng hoạt động. Nhưng bạn lại có thể đồng thời mở tệp DiaHinh500 để biên tập nếu cần thiết.
 • Activate: Khởi động lại kết nối đã bị ngắt tạm thời bằng lệnh Deactivate để có thể sử dụng lệnh Quick View. Đây là trạng thái mặc định khi mới gắn tệp lần đầu. Ở trạng thái này, bạn không thể mở tệp DiaHinh500.

Bài học kết thúc.
D. Chú ý

Khác với lệnh Xref, nếu vẽ trên bản QuyHoachSuDungDat, bạn sẽ không thể bắt điểm vào các điểm trên bản DiaHinh500, mặc dù bạn vẫn nhìn thất đối tượng của DiaHinh500./.

quyhoach.vnċ
Manager quyhoach.vn,
22:17, 15 thg 1, 2016
ċ
Manager quyhoach.vn,
22:18, 15 thg 1, 2016