DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* AUTOCAD: ĐÁNH SỐ TỰ ĐỘNG

đăng 03:41, 27 thg 9, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 16:53, 27 thg 9, 2015 ]
Lời dẫn: Rất nhiều khi phải đánh số thứ tự trong quy hoạch: số lô, số nút, kể cả số... bậc thang trong kiến trúc. Hãy dùng lệnh Tcount.

* Nguồn dẫn:http://www.tdic.vn/vietnamese/forums/23-autocad/445-mot-so-lenh-autocad-nang-cao-rat-hay-.html
Đây là giới thiệu của bạn hainh tại diễn đàn trên. Bạn nên xem hết nguồn dẫn, có thể tìm thấy nhiều thứ thú vị khác.

Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount 
Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.
Command: tcount 
Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng 
Select objects: Specify opposite corner: 5 found 
Select objects: 

Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng 
Sort selected objects by [X/Y/Select-order] : 

Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ... 
Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>: 

Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này. 
Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] < Find&replace>: 

Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định. 
Enter search string : 

Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa 
5 objects modified.