DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* ARCGIS: TẠO LABEL PHỨC TẠP

đăng 23:57, 8 thg 10, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 00:22, 10 thg 10, 2015 ]
Lời dẫn: Tạo label phức tạp trong ArcGIS: nhiều dòng, kiểu text khác nhau...

Nếu bạn dùng ArcGIS 9: có thể xem file cuối bài (English).
Nếu là ArcGIS 10: Đọc help http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00s800000017000000.htm; hoặc google với cụm từ: 'formatting tags available in ArcMap'


Ċ
Manager quyhoach.vn,
23:59, 8 thg 10, 2015