DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* ARCGIS: TẠO BIỂU TƯỢNG BẤT KỲ VỚI CHẤT LƯỢNG CAO

đăng 06:31, 31 thg 5, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 02:21, 1 thg 6, 2016 ]
Lời dẫn: Quy định thể hiện quy hoạch đô thị hiện là 21/2005/QĐ-BXD, chủ yếu áp dụng cho AutoCAD. Làm sao để có thể thể hiện đồ án quy hoạch trong ArcGIS cũng như trên AutoCAD với symbology?

Quy trình:
  1. Tạo biểu tượng trong CAD
  2. Zoom thích hợp
  3. Chọn và copy đối tượng (Ctrl-C)
  4. Mở phần mềm ??? (thông tin cho thành viên quyhoach.vn) và paste (Ctrl-V)
  5. Zoom thích hợp
  6. Export to EMF
  7. Mở ArcGIS>> chọn layer>> Properties>> Symbology >> Edit symbol>> Picture symbol>> chọn EMF>> chọn Size phù hợp (có thể để file CAD làm nền để dễ chọn Size)
  8. Save Layer để lưu trữ symbology.
Khác với picture symbol thông thường (JPG, PNG...), định dạng EMF hiển thị dưới dạng vector nên không bị rạn ảnh khi phóng to. Đây là quy trình được GIS+Plan TechLab sử dụng là một phần trong quá trình xây dựng module Thể Hiện Quy Hoạch thuộc hệ sinh thái GIS+Plan./.
GIS+Plan TechLab