DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* ARCGIS: NẮN ẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ NHỎ

đăng 03:14, 31 thg 5, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 06:29, 31 thg 5, 2016 ]
Lời dẫn: Bản đồ địa hình tỉ lệ nhỏ (<=1/5000) tại Việt Nam hiện khá sẵn và có ích cho quy hoạch đô thị. Tuy nhiên để đưa vào bản đồ số (AutoCAD, GIS...) đúng tọa độ với độ chính xác cao, khi bạn không có trong tay dữ liệu số gốc (chỉ có bản đồ giấy hoặc ảnh quét), thì cần có quy trình thích hợp.

Quy trình:
  1. Đưa bản đồ địa hình về dạng raster (ví dụ: quét thành JPG) với nguyên thông tin về hệ tọa độ địa lý (ở phần chú giải bản đồ)
  2. Vẽ chữ nhật khung bản đồ trong AutoCAD với 2 cặp tọa độ góc đối diện của bản đồ địa hình (ví dụ: trái- trên và phải- dưới) dưới dạng tọa độ địa lý đã chuyển đổi về độ. Ví dụ chuyển đổi: 105o30'45"= 105+30/60+45/3600=105.5125
  3. Export chữ nhật khung bản đồ từ CAD vào ArcGIS thành polygon feature KhungBanDo
  4. Kéo raster bản đồ địa hình vào màn hình ArcGIS
  5. Nắn raster trên khớp với KhungBanDo (Georeferencing Tool)
  6. Chuyển raster đã nắn thành raster dataset AnhDiaHinhChuaNan
  7. Cắt bỏ phần thừa của AnhDiaHinhChuaNan với khung bao là KhungBanDo: Data Management Tools >> Raster >> Raster Processing >> Clip, lưu thành raster dataset AnhDiaHinhDaCat
  8. Trong Catalog, khai báo hệ tọa độ đúng cho AnhDiaHinhDaCat theo thông tin về hệ tọa độ của bản đồ gốc, hiện nay thường là Geographic Coordinate Systems 'VN2000' 
  9. Bạn đã có thể sử dụng AnhDiaHinhDaCat để chồng lớp chính xác với các nguồn dữ liệu đúng tọa độ khác (ảnh vệ tinh, bản đồ khảo sát hoặc bản đồ vẽ mới chi tiết...); hoặc export thành ảnh có tọa độ để đưa vào AutoCAD đúng vị trí./.
GIS+Plan TechLab.