DIỄN ĐÀN‎ > ‎

* ARCGIS: ĐỔI ĐƠN VỊ POINT<> MM

đăng 19:41, 8 thg 6, 2016 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 19:38, 24 thg 6, 2016 ]
Lời dẫn: Kích thước hiển thị text trong Label và line trong Symbology thường mặc định là Point. Hệ số sau giúp người dùng có thể quy đổi ra mm để trên bản in.

2.83 point= 1 mm; hoặc 1 point = 0.353 mm
Ví dụ ứng dụng: Muốn in nét line rộng 3 mm, đặt size của text là 2.83 * 3 = 8.5 point.
Tuy nhiên, thông số trên là do ArcGIS công bố trong phần mềm cho line. Đối với text và point, thực nghiệm cho thấy tỉ lệ cần đặt là khoảng 4 point=1mm, hoặc 1 point= 0.25mm; sẽ còn cần được kiểm nghiệm thêm./.
quyhoach.vn