DIỄN ĐÀN‎ > ‎

59/2015/NĐ-CP "ĐÁ XOÁY" CÁC CÔNG TY VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

đăng 16:45, 29 thg 8, 2015 bởi Manager quyhoach.vn   [ đã cập nhật 08:16, 24 thg 9, 2015 ]
Lời dẫn: Một số công ty quy hoạch lâu năm bỗng dưng trở thành "thiếu năng lực" với nghị định này. Có khi lại ngồi ước "giá hồi trước mình tích cực hơn với chương trình nông thôn mới". Chỉ còn hy vọng vào sự "thông cảm" của các cơ quan quản lý nhà nước khi xét thầu.

59/2015/NĐ-CP (điều78) về quản lý đầu tư xây dựng đã bãi bỏ 37/2010/NĐ-CP về năng lực tư vấn quy hoạch đô thị (chương 2, mục 1); thay thế bằng các điều 47 (năng lực cá nhân) và điều 60 (năng lực tổ chức). Theo đó:
- Cá nhân đủ năng lực thiết kế quy hoạch xây dựng: Đã phải làm quy hoạch vùng, QHC khu chức năng đặc thù, hoặc nông thôn (chú ý: không đề cập quy hoạch đô thị). Được làm gần tương tự, trừ Hạng I được làm tất quy hoạch xây dựng (bao gồm quy hoạch đô thị). 
- Tổ chức đủ năng lực thiết kế quy hoạch đô thị: Phải có các cá nhân trên. Muốn lên hạng I hoặc II thì đã phải làm quy hoạch vùng, QHC đô thị loại I-II, chức năng đặc thù. Có nghĩa là công ty nào tích điểm năng lực bằng các loại đồ án quy hoạch đô thị khác từ trước đến nay sẽ trở nên vô nghĩa (xin chia buồn).
Giải pháp cho các công ty vẫn muốn hành nghề:
- PA1: Tích điểm lại từ đầu.
- PA2: Xoay sở liên doanh liên kết cho từng dự án.
- PA3: Thuyết phục cơ quan quản lý vận dụng văn bản có lợi cho mình.
- PA4: Hy vọng được làm rõ trong thông tư, hoặc yêu cầu nhà nước giải thích rõ hơn hay đính chính nghị định.
- PA5: Khác, nếu có xin giới thiệu tại Facebook quyhoach.vn.

quyhoach.vn 

P/s: Do không phải là luật sư, nên cũng có thể hiểu sai mấy văn bản trên. Mong được chỉ giáo thêm.