Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Een team dient zich met minimaal 13 deelnemers (11 spelers en 2 begeleiders > 21 jaar) in te schrijven.
 • Bij afzeggingen van een team zal het inschrijfgeld door de organisatie niet worden gerestitueerd.
 • Teams die zich melden, zonder dat er aan de vooraf bepaalde inschrijfvoorwaarden is voldaan, zullen door de organisatie geweigerd worden.

Kosten en deelname

 • Deelname aan het Chill & Thrill C-toernooi kost € 195,- per team (max. 15 spelers + 2 begeleiders). Kosten voor een extra speler zijn €15,- p.p.
 • Betaling dient direct na inschrijving te worden voldaan.
 • Voor deelname aan het Chill & Thrill C-toernooi geldt de regel: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Teams die als eerste het voltallige inschrijfgeld hebben voldaan, zijn automatisch verzekerd van deelname.

Qui Vive en veiligheid

 • De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de deelnemers van hun eigen team en zijn gedurende het gehele toernooi aanwezig.
 • Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie van Qui Vive.
 • Begeleiders van het team zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke regels en eventuele overtredingen hiervan door de spelers.
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de organisatie van Qui Vive gevraagd om Qui Vive te verlaten.
 • Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk gesteld worden.

Aansprakelijkheid

 • Het zich bevinden op het hockeyterrein van Qui Vive en het tententerrein ernaast gedurende het toernooi geschiedt voor eigen risico, de organisatie van het toernooi stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies in welke vorm dan ook.
Covid
• De organisatie houdt de ontwikkelingen rond Corona in de gaten en volgt te allen tijde de richtlijnen van het RIVM.