Tekstejä - Texts

Suomeksi - In Finnish

Tietoturvallisuus ja käytännön kompleksiset vuorovaikutusprosessit

ISO/IEC 27000 –perhesuunnittelu

Liiketoiminnan johtamisessa tarvitaan tietoturvallisuuden hallinnan kansainvälisiä standardeja

Bitit versus paperi

Netti tukee ihmisten arkea

Tietoturvallisuuden hallinnan standardit ja menettelyohjeet - kehittyminen ja hyödyntäminen

Miten standardit syntyvät miten ne muuttuvat käytännöiksi – näkökulmana tietoturvallisuuden hallinta

Kasvot ja ilmeet turvallisuutta parantamassa

Kameroilla liikenneturvallisuutta – liikenteellä innovaatioita

Taidolla tietoyhteiskunnan verkoissa

Standardit osana tulevaisuutta

Tietoliikenteessä riittää haasteita

Standardit tulevaisuutta vahvistamassa

RFID - turvallisuuden peruskomponentti ja rikollisten työväline

RFID - Mahdollisuuksia ja uhkia

Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelma

Mitä heikot signaalit sanovat tietoturvallisuudesta

Kiire yhteiskunnan toimivuuden uhkana

Tietoturvallisuuden standardien merkitys

PDCA-malli tietoturvallisuuden hallinnan integroinnissa

Tietoturvallisuutta selkokielellä

Nettikamerat yksityisyyden uhkana

Yksityisyys kaventumassa

Tietoaineistojen turvallisuus

Tietoturvayrityksiä syntyy

Kompetenssi ja tietoturva

Tietoturvallisuus arkipäiväistä

Tietoturvallisuus arkipäivää

Luottamukselliset tietoaineistot

Tietotyötä pohjoisessa

Prosessiajattelu organisaation tietoturvan hallinnan taustalle

Prosessien hallinta tietoturvallisuudessa

Ylimmän johdon sitoutuminen tietoturvaan

Heikot signaalit turvatyössä

Yritysjohdon sitoutuminen

Uutta innovaatiota - tietoturva ja paperikoneteknologia

Tietoturvallisuuden sulauttaminen liiketoimintaan

Tietoturvan mittaaminen

Tietotekniikan ja -palvelujen ulkoistaminen

Vievätkö hyvät käytännöt opetuksessa hyvään oppimiseen?

Turvallisuuden heikoin lenkki

Internet yhteiskuntien tukipylväs

Kriisien hallinta

Hukkuuko tietoturvallisuus kiireeseen?

Tiedon valtaväylillä

Turvallinen nettiarki

Liikenneohjaustako nettiin?

Ihminen tietoyhteiskunnan verkoissa

Organisaatioiden turvallinen toiminta syntyy prosesseilla

Liiketoimintaprosessit Osa 1

Liiketoimintaprosessit Osa 2

Voiko avoimuus pelastaa korkeakoulut?

Suunnitelmista ja ohjeista tekemiseen - rakennesiiloista toiminnan prosesseihin

EU 2020 strategia – Kansalainen kysymysten pyörteessä

Käänteentekevä teknologia – apua yhteiskunnan älypäähän

In English - Englanniksi

Information security standards in global business

Knowledge Work in the North - What Networking and the Barents Region have to offer to Northern Finland (see pages 49 ... 55)

General managerial tools for business-integrated information security management

Senior executives commitment into security approach