Trang thông tin cá nhân: Vũ Minh Thu (Hiệu Phó)THÔNG TIN CÁ NHÂN                          
                          Họ và tên:                    Vũ Minh Thu
                           Năm sinh:                    1985
                           Nơi sinh:                      Hà Nội
                           Giới tính:                      Nữ
                           Điện thoại liên lạc:     01662 020 656
                           Email liên hệ:              thuvm@qmc.edu.vn    
                           Chức vụ công tác:       Hiệu phó                                                                                
                          
                                                                            HỌC VẤN

                            -  Tốt nghiệp Đai Học Latrobe - Australia Chuyên Ngành Quản Lý Khách Sạn
                            -  Tốt nghiệp khóa học Bartender tại Úc
                            -  Chứng chỉ sư phạm nghề
                            -  Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 750 điểm
                            -  Khóa học đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý
                                                                       
                                                                  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

                            -  01 năm Chuyên viên phòng đào tạo
                            -  02 năm Trưởng Phòng Đào Tạo
                            -  01 năm Hiệu Phó nhà trường