Trang thông tin cá nhân Thầy Tạ Văn Hùng - Trưởng Phòng đào tạo

 
 THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:                     Tạ Văn Hùng
Năm sinh:                    1977
Nơi sinh:                        Hưng Yên
Giới tính:                        Nam
Điện thoại liên lạc:      01662 020 656
Email liên hệ:               hungtv@qmc.edu.vn
Chức vụ công tác:        Trưởng phòng đào tao                                                                                
                                        Trưởng Phòng Tổ chức hành chính

Học vấn: 

-  Tốt nghiệp Đai Học Sư phạm Ngoại Ngữ  Chuyên ngành Tiếng Anh 
-  Chứng chỉ sư phạm nghề
-  Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm
-  Khóa học đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-  02 năm Chuyên viên phòng đào tạo
-  02 năm Giám đốc dự án
-  06 năm Trưởng Phòng Đào Tạo
-  06 năm Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính
Comments