Trang thông tin cá nhân Giáo viên chế biến món ăn Lã Văn Hiệp


 
                                                                  THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:                     Lã Văn Hiệp
Năm sinh:                     1981
Nơi sinh:                       Hà Nội
Giới tính:                       Nam
Điện thoại liên lạc:      043 647 2478
Email liên hệ:               lavanhiep1981@gmail.com
Chức vụ công tác:        Giáo viên Kỹ thuật chế biến món ăn                                                                              
Học vấn: 
-  Tốt nghiệp Khoa chế biến món ăn Trường TCN Hoa Sữa
-  Chứng chỉ sư phạm nghề
-  Khóa học đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

-  06 năm giảng viên khoa kỹ thuật chế biến món ăn
-  13 năm tổ trưởng bếp tiệc tại khách sạn Deawoo