Trang thông tin cá nhân của giáo viên Kỹ thuật chế biến món ăn Dương Đức Tùng

 
                                                                                                                                THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:                     Dương Đức Tùng
Năm sinh:                     1968
Nơi sinh:                       Hà Nội
Giới tính:                       Nam
Điện thoại liên lạc:      043 647 2478
Chức vụ công tác:        Trưởng bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Học vấn: 

-  Tốt nghiệp Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du Lịch Hà Nội Khoa Chế biến món ăn
-  Tốt nghiệp Trường Kỹ thuật ăn uống phục vụ Hà Nội Khoa Nấu ăn
-  Chứng chỉ sư phạm nghề
-  Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 450 điểm

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

-  12 năm giữ chức vụ bếp trưởng tại Khách sạn Deawoo
-  03 năm bếp trưởng tại Libya
-  06 năm bếp trưởng tại các nhà hàng, khách sạn lớn tại Việt Nam
-  02 năm bếp chính tại các nhà hàng, khách sạn lớn tại Việt Nam
-  14 năm giảng dậy bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn