Trang thông tin cá nhân Đoàn Vân Anh - Cán Bộ Hành Chính nhà trường

 
 THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:                     Đoàn Vân Anh
Năm sinh:                     1990
Nơi sinh:                       Hà Nội
Giới tính:                       Nữ
Điện thoại liên lạc:      043 647 2478
Email:                            anhdv@qmc.edu.vn
Chức vụ công tác:        Chuyên viên hành chính                                                                           
                                        
Học vấn: 
-  Tốt nghiệp Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và nghiệp Vụ Du Lịch Quang Minh
-  Chứng chỉ sư phạm nghề
-  Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 300 điểm
-  Chứng chỉ tin học văn phòng C 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-  02 năm đảm nhậm chức vụ Chuyên viên phòng hành chính
-  02 năm đảm nhận chức vụ Chuyên viên nhân sự
-  01 năm đảm nhận chức vụ Thủ Quỹ