หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่
            แอปพลิเคชั่น(Application)ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google ที่จะช่วยให้เราทำงาน จัดการเรียนการสอน ติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแต่เปิดใจเรียนรู้ ทดลองใช้งาน เฃื่อว่าจะช่วยให้การทำงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดเวลา และมีความน่าสนใจ