หน้าแรก

นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
          

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ของ อกท.หน่วยพะเยา ได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027858933503

 

หรือสามารถติดตามข่าวสารของทาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้ที่

https://www.facebook.com/pycat55

https://sites.google.com/a/pycat.ac.th/pycat_index/

https://www.facebook.com/infomation.pycat


ข่าวสารกิจกรรม อกท.หน่วยพะเยาสร้างคน สู้งาน...กับ...AG IDOLเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

https://covid19.workpointnews.com/

http://www.fft.or.th/fft55/

http://www.vec.go.th/

https://www.studentloan.or.th/

http://edltv.thai.net/vocation/พยากรณ์อากาศวันนี้