We've moved!‎ > ‎

School Council

Vista Verde Middle School
School Council Meeting Dates:
2013- 2014

Looking for A Community Leader

                          Agenda                             Minutes

Tue. Sept 17, 2013     3:00pm - 4:00pm                        School Council Minutes

Tue. Oct 15, 2013       3:00pm - 4:00pm                         School Council Minutes

Tue. Nov 19, 2013      3:00pm - 4:00pm                         School Council Minutes

Tue. Dec 17, 2013      3:00pm - 4:00pm                         School Council Minutes

Tue. Jan 14, 2014         3:00pm - 4:00pm                       School Council Minutes

Tue. Feb 11, 2014      3:00pm - 4:00pm                         School Council Minutes

Tue. Mar 11, 2014      3:00pm - 4:00pm                         School Council Minutes

Tue. Apr 22, 2014      3:00pm - 4:00pm                          School Council Minutes

Tue. May 13, 2014      3:00pm - 4:00pm                         School Council Minutes


School Council Members:

Andrea Hoffler Principal                        ahoffler@pvschools.net

Gary Callahan Assistant Principal        gcallahan@pvschools.net

Tami Jordan Classified Staff                tjordan@pvschools.net

Bridget McGlynn Certified Staff            bmcglynn@pvschools.net

Mark Smith Certified Staff                    msmith@pvschools.net

AJ Pratt Parent                                     apratt1117@aol.com

Angela Naney Parent                           gabe4me@aol.com

Community Member


Comments