ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศผลการคัดเลือก (พนักงานทำความสะอาด) คลิก
  • ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการโรงอาหาร คลิก
  • ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหาร คลิก
  • ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 คลิก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิก 

 ข่าวนักเรียน

  • ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564 คลิก

 ภาพกิจกรรม                      
 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2564  วันที่ 29 มีนาคม 2564  
 
วันที่ 19 มีนาคม 2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564   
 
วันที่ 8 มีนาคม 2564  
 
 
วันที่ 5 มีนาคม 2564
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564