ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คลิก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิก

  • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 ภาพกิจกรรม                      


 
 โครงการหนึ่งใจ..ให้ธรรมะ
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 
 
กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
 
 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
การประชุมครูที่ปรึกษา   
 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานแบบมีเงื่อนไข
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 
 https://drive.google.com/drive/folders/12baNUUzsu9iLBR5VWvAlAEqNosTKUM5n?usp=sharing
การประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 6 ธันวาคม 2563  
   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
 
 
     พิธีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน      
วันที่ 3 ธันวาคม 2563   
 รายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.4 
วันที่ 6 มีนาคม 2563 
 
การประกวดงานวิจัย 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   
 
กิจกรรมปากสัมพันธ์  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสารด้านการศึกษา


https://drive.google.com/drive/folders/1LiudS6Xg9u4wBZyqqJ0j-ePP7TxQlT-4?usp=sharing