ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ในระหว่างวันที่ 26 ส.ค. - 15 ต.ค. 64 คลิก
  • วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 26 (ปีการศึกษา 2563) คลิก

 ข่าวนักเรียน

  • ประกาศผลการแข่งขันประกวดคลิป Tiktok ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคมก คลิก
  • ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก คลิก
  • ภาระงานของนักเรียน คลิก


 ภาพกิจกรรม                      


 
  
  ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
 กิจกรรมวัน Christmas
วันที่ 22 ธันวาคม 2564  
   
   
 
 ชมรมครูเก่ามอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
  พิธีถอนศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ
เพื่อบูรณะศาลใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2564  
 
  การนิเทศการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ผ่าน Google Site
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการ สพม.กท 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564  
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564    
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564   
 ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ครั้งที่ 1
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
 
โรงเรียนดำเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียงและโปรเจคเตอร์ตามห้องเรียน
วันที่ 21-26 พฤษภาคม 2564  
โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงระบบไฟโรงอาหาร
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564  

https://sites.google.com/purcbkk.ac.th/itaonline/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/purcbkk.ac.th/purcbkk-online/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81