Kutsu Avokanoottiyhdistyksen kevätkokoukseen

Julkaisupäivämäärä: 1.3.2020 13:49:32

AVOKANOOTTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN KUTSU / ESITYSLISTA

Kutsu Avokanoottiyhdistyksen jäsenille

Aika: Tiistai 24.3.2020 klo 1800

Paikka: Entressen kirjasto, neuvotteluhuone, Siltakatu 11, 02770 Espoo

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset sääntömääräiset asiat

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

- puheenjohtaja:

- sihteeri:

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa:

- kaksi ääntenlaskijaa:

3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja äänioikeuden tarkistaminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

6. Esitetään

- Hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus.

- Toiminnantarkastajan antama lausunto sekä

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

- Toimintasuunnitelma 2020

- Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut

Vuoden 2019 liittymis- ja jäsenmaksut ovat olleet :

Henkilöjäsenen liittymismaksu 0 € (esitys: ei peritä vuonna 2020)

Henkilöjäsenen jäsenmaksu 25 €

Yhteisöjäsen liittymismaksu 50 €

Yhteisöjäsen jäsenmaksu 50 €

Kannattajajäsen henkilö 50 €

Kannattajayhteisö 100 €

Kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu 1000 €

Hallituksen jäsenet vapautetaan jäsenmaksusta

- Hyväksytään vuoden 2020 talousarvio

9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Kokouksen päättäminen