Tämän sivun käyttöä vielä harkitsemme ja sen muotoa. Mahdollisesti rakentelemme tästä pienimuotoisen gallerian missä esitetään tapaus kohtaisesti valikoituja kuvasarjoja mielenkiintoisista melontatapahtumista.