Jäseneksi‎ > ‎

Rekisteriseloste

HUOM. TÄMÄ ON TYÖVERSIO, VIRALLINEN KÄYTTÖÖN TULEVA PÄIVITETÄÄN TÄLLE SIVULLE TOUKOKUUN ALUSSA.


AVOKANOOTTIYHDISTYS RY:N REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

.4.2018

1 Rekisterin pitäjä

Avokanoottiyhdistys ry

Harri Hypen

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henrik Juntunen

Puh , sähköposti

3 Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteriä pidetään seuran jäsenyyden hoitamista varten. Jäsenrekisterin pitäminen perustuu henkilötietolain 8 § 1 momentin 5) kohtaan.

5 Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin merkitään jäsenen nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot sekä jäseneksi liittymisvuosi sekä toiminta yhdistyksessä. Jäsenrekisteriin merkitään myös jäsenen suorittamat yhdistyksen järjestämät kurssit ja tasokokeet ja ne melontaan liittyvät kurssit ja tasokokeet, jotka jäsen ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.