นักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการ วิชา ภาษาไทย ของบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

                  

ประกาศล่าสุด

  • การสอบเชิดชูสถาบัน โรงเรียนปัวจะมีการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ในวันที่ 23 มกราคม 2559 
    ส่ง 10 ม.ค. 2559 18:07 โดย Orraphan Eaimprasit
  • ค่ายลวดลายวรรณกรรม ครั้งที่3 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดค่ายลวดลายวรรณกรรม ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ณ ผาเก๊าะน้ำกูน
    ส่ง 24 ธ.ค. 2558 19:01 โดย Orraphan Eaimprasit
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


Slideshow maker (using Google Slides)http://www.myfirstbrain.com/default.aspx


-แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)